WEBANALYSE &
SEO-ARBEID

KORLEIS RANGERAR NETTSIDA MI?

Få kunnskap og data
- bruk informasjonen riktig

Kva er ei webanalyse og kvifor er den viktig? 

Ei webanalyse kan raskt sikre deg innsikt i resultata frå marknadsaktivitetane. Det første steget i ei webanalyse er å sette opp systemet for innsamling av data ved å bruke Google Analytics/andre analyseprogram. Google Analytics er det mest kjende verktøyet for å analysere datastraumar frå nettsida. 

Kva informasjon og data kan vi innhente med Analytics, og kva betyr denne informasjonen for di bedrift?

Vi går djupare inn i ressursane som er tilgjengeliege og korleis du kan bruke informasjon til fordel for deg og di bedrift. Vi ser på statistikkar og innhentar anonyme data som kan gi oss ei oversikt over kva nettsida manglar eller om noko må forbedrast/skrivast annerledes. Vi får data om antall brukarar, kva dei trykker på, kva søkeord som blir mest søkt etter, og kor mange som har benytta kontaktskjema, telefon m.m

 

KVIFOR ER SEO VIKTIG?

OPTIMALISERING TIL SØKEMOTOR

Å være i skjermbildet på Google er den mest effektive synligheita di bedrift kan oppnå. Med riktig plattform, struktur, kontinuerleg analyse og overvaking av søketermer og data vil Presense oppnå dine mål.
 
Det er alltid konkurranse på dei mest brukte søkeorda. Her startar jobben med å bygge ei nettside med godt innhald og å bygge sosiale medieprofilar som gjer at di bedrift vil rangere høgare enn konkurrentane. En ordentlig SEO-jobb vil ta tid, men gjort riktig vil di bedrift klatre oppover i rangering på alle søkeorda.

 

Kva er SEO?
Søkemotoroptimalisering, mest kjend som SEO er metodar og tilpassingar for å oppnå høgare rangering i søkemotorane og oppnå  “gratis” organisk trafikk på søkeresultat.

Med SEO kan bedrifta definere sin digitale markedsføringsstrategi og bidra til å auke volum og kvalitet på trafikken til si webside og/ eller undersider.
Å jobbe med SEO omfatter mer enn 200 faktorar som påverkar di rangering og blir kontinuerlig vurdert av søkealgoritmene i bl.a Google. Har du kontroll på trafikken, søkeord og beskrivelsar ?

Vår samarbeidspartner i Oslo, Sense Norge, er eit reklame- og mediebyrå med lang fartstid i bransjen. Her finn du dyktige medarbeidarar med høg kompetanse med fokus på god kvalitet. 

Har du eit prosjekt som krever andre tenester enn det du finn på denne sida? Vi har eit stort kontaktnettverk og kan sannsynlegvis hjelpe deg, anten direkte eller ved å sette deg i kontakt med andre kvalifiserte bedrifter. 

Vi har godkjende sertifiseringar for annonsering gjennom Google sine annonseplattformar, for både søk, tekst, display, video m.m. 

Hos oss får du eit oversiktlig og konkret kostnadsbilde på ditt oppdrag, basert på produktkostnadar og antall timar medgått. Ønsker du eit 100% uforpliktande tilbod på ditt oppdrag, send oss gjerne ei melding.