OM PRESENSE

KVEN ER VI ?

Presense Konsult AS
- kort om selskapet

Presense Konsult AS er eit lite, frittståande medie- og reklamebyrå. Vi tilbyr tenester innan heimesider, rådgjeving, analyser og annonsering. Med ei lokal forankring i Førde er vi alltid i nærleiken og står klar til nye oppdrag. Vi har også tilknytning til Oslo gjennom vår samarbeidspartner Sense Norge AS. Dette kjem deg som kunde til gode i form av god og riktig oppfølging, personleg kontakt og ein god dialog.

Gjennom vårt samarbeid med Sense Norge AS sikrar vi deg høg kvalitet i alle ledd og ikkje minst ei god oppfølging. På vårt “back-office” sit det dyktige programmerarar, nytenkande grafiske designerar og kvalitetsbeviste webutviklarar som er klare til å ta i mot nye spennande oppdrag.

GODT SAMARBEID GIR GODE RESULTAT

Korleis arbeidar vi?

Vi påtek oss oppdrag frå dei aller enklaste typar websider/heimesider, til avanserte større og meir utfordrande løysingar med integrasjonar av lagerstyring/fakturering og til nettbutikkar og bookingløysingar. Som ein del av vår forretningsidè set vi stort fokus på analysering, testing og rapportering til deg som kunde. Vi tilpassar og skreddersyr alle løysingar ut i frå det faktiske behov.

Presense Konsult AS og Sense Norge AS har godkjente og oppdaterte sertifiseringar frå Google i forbindelse med annonsering både for søk/tekst, display, video og mobilannonser.

Denne kompetansen kjem  deg til nytte, då vi jaktar etter å finne ut kven, kvar, kvifor og korleis eit treff går i frå å være ein “del av statistikken” til å bli ei ekte  konvertering.

Vår samarbeidspartner i Oslo, Sense Norge, er eit reklame- og mediebyrå med lang fartstid i bransjen. Her finn du dyktige medarbeidarar med høg kompetanse med fokus på god kvalitet. 

Har du eit prosjekt som krever andre tenester enn det du finn på denne sida? Vi har eit stort kontaktnettverk og kan sannsynlegvis hjelpe deg, anten direkte eller ved å sette deg i kontakt med andre kvalifiserte bedrifter. 

Vi har godkjende sertifiseringar for annonsering gjennom Google sine annonseplattformar, for både søk, tekst, display, video m.m. 

Hos oss får du eit oversiktlig og konkret kostnadsbilde på ditt oppdrag, basert på produktkostnadar og antall timar medgått. Ønsker du eit 100% uforpliktande tilbod på ditt oppdrag, send oss gjerne ei melding.