Reklame, annonsering, grafisk og webutvikling.
Kva kan vi hjelpe deg med?

Presense • nettsider og annonsering
-alt henger sammen

Presense har lang erfaring og kompetanse på dei fleste områder innan reklame og digital marknadsføring. Har du behov for å marknadsføre deg, men verken har tid eller kompetansen? Vi har erfaringa, kunnskapen og engasjementet til å få di bedrift til å lukkast på nett. 

presense-mainframe
demo-attachment-2215-Group-18858-1

KVA KAN PRESENSE LEVERE?

VÅRE TENESTER

Presense Konsult AS har fokus på effektive og funksjonelle websider og marknadsføring som gir riktig respons. Dette er viktig for å få ei side som skapar verdiar for di bedrift. Vi lagar engasjerande og velfungerande annonser som hjelper deg å nå di målsetning. Gjennom SEO (søkemotoroptimalisering) skapar vi også langsiktig verdi gjennom synlegheit på nett. Vi er også sertifisert Google Partner og med dyktige  samarbeidspartnerar (Sense Norge AS) arbeidar vi for at du skal få ei kostnadseffektiv, men riktig løysing til ditt behov. 

SOSIALE MEDIER

Skap merksemd rundt dine tenester og produkt gjennom Facebook Ads. Få timebestillingar, forespørslar og henvendelsar med målretta marknadsføring til riktig målgruppe.

ANNONSERING OG SEO

Vi er sertifisert Google Partner for dei fleste annonsetypar. Alt henger saman, og med fokus på søkemotoroptimalisering av websider, riktig kompetanse og skikkelege analyser,  jobbar vi for at du får annonser som verkeleg fungerar. 

WEBUTVIKLING

Vi bygger websider- og nettbutikkar med fokus på konverteringar og effekt. Med fokus på dei riktige områda skapar vi nettsider som gir effekt. Spør oss gjerne om ei uforpliktande vurdering og gjennomgang av di eksisterande nettside. 

Presense-build

LANG ERFARING. HØG KOMPETANSE. FORNUFTIGE PRISAR

Kvifor velge Presense?

Alle våre tilsette og samarbeidspartnerar har lang erfaring med både utvikling av nettsider og annonsering, noko som sikrar deg som kunde den riktige kompetansen - på alle områder. Det aller meste av tenester har vi "in-house", noko som gjer at vi også slepp fordyrande mellomledd, samtidig som at vi får moglegheiten til å halde god kontroll og oversikt over alle pågåande prosjekt. 

Les meir om oss her. 

Enkelt, effektivt og brukarvennleg

Alt frå redigeringsmoglegheiter på nettsider, til uthenting av data frå rapportar er bygd på ein brukarvennleg og lettvint måte, slik at du som kunde også skal kunne ta del i arbeidet som blir gjort.  Vi benyttar oss av kjende kvalitetsprodukt frå blant anna WordPress, Google, Adobe og Facebook. 

Utvikling og arbeidsverktøy

Hos oss får du alt samla, under eit tak. Vi utviklar alt frå enkle nettsider og annonsekampanjar, til større nettbutikkar og avanserte, målstyrte annonsekampanjar, tilpassa ditt ønske og behov. Spør oss gjerne om eit uforpliktande tilbod og ein hyggeleg prat rundt ditt prosjekt. 

Kven er vi, og kor held vi til?

Finn ut meir om Presense
- og om våre tenester og produkt

Presense Konsult AS er eit lite, frittståande medie- og reklamebyrå. Vi tilbyr tenester innan heimesider, rådgjeving, analyser og annonsering, samt grafisk design, foto og video. Med ei lokal forankring i Førde er vi alltid i nærleiken og står klar til nye oppdrag. Vi har også tilknytning til Oslo gjennom vår samarbeidspartner Sense Norge AS. Dette kjem deg som kunde til gode i form av god og riktig oppfølging, personleg kontakt og ein god dialog.

Group-18930