SOSIALE MEDIER

ANNONSERE I SOSIALE MEDIER?

Annonser i sosiale medier
- nå ut til dei riktige målgruppene

Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, LinkedIn ... kva velger du?
Annonsering på ulike plattformar har dei siste åra hatt ei solid auke og er blitt meir vanleg, også for små og mellomstore bedrifter. 

Årsaka er enkel: Sosiale medier og annonsering er eit fantastisk verkemiddel. Annonser i sosiale medier for “branding” av di bedrift, å generere meir trafikk til di nettside, fleire kundar til din butikk og meir tilstedeværelse og omtale hos dei rette målgruppene. Lurer du på kvar du bør annonsere med ditt produkt eller teneste?

RIKTIGE MÅLGRUPPER

Korleis finn eg mine?

Vi har lang erfaring innan annonsering og grafisk tilpassing. Vi har også spesialisert oss på å utarbeide annonser som treff dine kundar og bedrifta sine målgrupper. Ved annonsering i sosiale medier, bør fokuset ligge på å finne riktig målgruppe for ditt produkt eller di teneste. 

Ting ein bør tenke på er då: 

• Geografi
• Alder
• Kjønn
• Interesser
• Plattformer
• Spesifikke ting som f.eks.  utdanning, bransjer o.l

Vi tilbyr å hjelpe deg med heile drifta av kampanjen, eller berre delar, dersom du ønsker å ta del i dette.
Be oss gjerne om eit uforpliktande tilbod.

Vår samarbeidspartner i Oslo, Sense Norge, er eit reklame- og mediebyrå med lang fartstid i bransjen. Her finn du dyktige medarbeidarar med høg kompetanse med fokus på god kvalitet. 

Har du eit prosjekt som krever andre tenester enn det du finn på denne sida? Vi har eit stort kontaktnettverk og kan sannsynlegvis hjelpe deg, anten direkte eller ved å sette deg i kontakt med andre kvalifiserte bedrifter. 

Vi har godkjende sertifiseringar for annonsering gjennom Google sine annonseplattformar, for både søk, tekst, display, video m.m. 

Hos oss får du eit oversiktlig og konkret kostnadsbilde på ditt oppdrag, basert på produktkostnadar og antall timar medgått. Ønsker du eit 100% uforpliktande tilbod på ditt oppdrag, send oss gjerne ei melding.