GOOGLE ANNONSERING

Google annonsering - men kvar?

Nå ut til dine målgrupper
- kostnadseffektivt og resultatbasert

Google annonsering kan bety mykje. Vi benyttar produkt- og annonsemetodar frå Google der ein kan annonsere i søkemotorar, lokale aviser tilknytt Google sitt nettverk, på YouTube med videoar og andre utvalgte nettsted. Annonsering på internett blir ein stadig viktigare del av marknadsføringsstrategien til eit selskap, og bidrar til å drive trafikk til selskapets heimesider. Annonsering i søkemotorane dreier seg i all hovudsak om å bli synleg når brukaren gjennomfører sitt søk som er relevant for ditt selskap. Google står for over 90 % av søk på verdensbasis, og er den desidert største søkemotoren pr. i dag.Våre rådgjevarar har gjennomført kriterier for Google Ads, og er registrerte Google Partnerar.

KVA TYPE ANNONSERING?

Kva valg har eg?

For mange bedrifter i Noreg har Google annonsering (Google Ads) blitt ein nødvendigheit når ein snakkar om marknadsføring og planar for marknadsføring i framtid. Hos våre kundar er det som oftast ein av dei mest effektive og beste kanalene når målsetnaden er henvendelsar og kjøp. Valg av type annonsering er avhengig av kva produkt eller teneste du ønsker å annonsere. Spør oss gjerne om råd og veiledning i valg av annonsemetode. 

Annonsering på Google er kostnadseffektivt, forutsigbart ifht. både trafikk, henvendelsar og gode resultat. Ein har også gode moglegheiter for analyse, sporing og for måling av konverteringar.  Dette gjer at annonseringa passar for alle typar bedrifter, både med små- og store budsjett.

Vår samarbeidspartner i Oslo, Sense Norge, er eit reklame- og mediebyrå med lang fartstid i bransjen. Her finn du dyktige medarbeidarar med høg kompetanse med fokus på god kvalitet. 

Har du eit prosjekt som krever andre tenester enn det du finn på denne sida? Vi har eit stort kontaktnettverk og kan sannsynlegvis hjelpe deg, anten direkte eller ved å sette deg i kontakt med andre kvalifiserte bedrifter. 

Vi har godkjende sertifiseringar for annonsering gjennom Google sine annonseplattformar, for både søk, tekst, display, video m.m. 

Hos oss får du eit oversiktlig og konkret kostnadsbilde på ditt oppdrag, basert på produktkostnadar og antall timar medgått. Ønsker du eit 100% uforpliktande tilbod på ditt oppdrag, send oss gjerne ei melding.