RÅDGJEVING OG GMB

KVEN SKAL EG VELGE, OG TIL KVA PRIS?

Rådgjeving og Google Profil
- bruk marknadskronene smart

For veldig mange bedriftsleiarar bli valet av marknadskanalar som ein uoversiktleg jungel av aktørar. Det er utallige kanalar å velge mellom, enormt mange forskjellige løysninger innan kvar kanal og mange flinke og mindre flinke seljarar som alle og ein vil framheve sitt eige produkt som ”livsviktig” å annonsere i. Med medierådgivning frå Presense vil du få ei bedre oversikt og være sikra mot å bli lurt eller å betale for mykje.

Gjennom å benytte seg av Presense som mediebyrå og til medierådginving, får ein kvalifisert hjelp til å ta dei rette avgjerslene. 

BENYTT GRATISTENESTER

Google Min Bedrift (GMB)

Få eit “Digitalt visittkort” i Google Søk - heilt gratis. 

Med ein bedriftsprofil i Google er du tilgjengeleg for kundar i ditt nærområde og geografiske nedslagsfelt. Du kan legge til varer og tenester som du tilbyr.

Google har ein markedsandel på over 90% på søk. Også med Google Min Bedrift, som med annan marknadsføring gjeld det å vere tidleg ute med kvalitet på profilen for å ikkje miste synligheit framfor konkurrenter.

Google Min Bedrift er ein bedriftsprofil i Google med nøkkelopplysningar som nettstad, vegbeskrivelse, åpningstider, bilder/video, anmeldelsar og kartfunksjon, og no også produktvisning som kan henvise til kjøp, booking eller bestilling. Bedriftsprofilen din visast når nokon søker etter bedrifta di eller liknende bedrifter/tenester i Google.

Google Min Bedrift er viktig og meir framtredande med dei nye funksjonane som omhandlar produktvisning. Dette vil bidra sterkt til å bygge merkevara til di bedrift.

Vår samarbeidspartner i Oslo, Sense Norge, er eit reklame- og mediebyrå med lang fartstid i bransjen. Her finn du dyktige medarbeidarar med høg kompetanse med fokus på god kvalitet. 

Har du eit prosjekt som krever andre tenester enn det du finn på denne sida? Vi har eit stort kontaktnettverk og kan sannsynlegvis hjelpe deg, anten direkte eller ved å sette deg i kontakt med andre kvalifiserte bedrifter. 

Vi har godkjende sertifiseringar for annonsering gjennom Google sine annonseplattformar, for både søk, tekst, display, video m.m. 

Hos oss får du eit oversiktlig og konkret kostnadsbilde på ditt oppdrag, basert på produktkostnadar og antall timar medgått. Ønsker du eit 100% uforpliktande tilbod på ditt oppdrag, send oss gjerne ei melding.