Google annonsering & Video Ads

Presense Konsult benyttar produkt frå Google der ein kan annonsere i søkemotorar, lokale aviser tilknytt Google sitt nettverk, på YouTube med videoar og andre utvalgte nettsted. Annonsering på internett blir ein stadig viktigare del av marknadsføringsstrategien til eit selskap, og bidrar til å drive trafikk til selskapets heimesider. Annonsering i søkemotorane dreier seg i all hovudsak om å bli synleg når brukaren gjennomfører sitt søk som er relevant for ditt selskap. Google står for over 90 % av søk på verdensbasis, og er den desidert største søkemotoren pr. i dag.Våre rådgjevarar har gjennomført kriterier for Google Ads, og er registrerte Google Partnerar.

For mange bedrifter i Noreg har Google Ads blitt ein nødvendigheit når ein snakkar om marknadsføring og planar for marknadsføring i framtid. Hos våre kundar er det som oftast ein av dei mest effektive og beste kanalene når målsetnaden er henvendelsar og kjøp.

Annonsering på Google er kostnadseffektivt, forutsigbart ifht. både trafikk, henvendelsar og gir gode resultat. Ein har også gode moglegheiter for analyse, sporing og for måling av konverteringar.  Dette gjer at annonseringa passar for alle typar bedrifter, både med små- og store budsjett.

Erfaring og kompetanse betyr noko

Som sertifisert Google Partner har vi den høgaste kompetanse for å drifte dine kampanjar.

Alle våre respektive kampanjer blir satt opp og drifta av sertifiserte Google Partnere og i samråd med våre kundar. Vi føl deretter med og optimaliserar kontinuerlig for å få dei beste resultata.

Både Presense Konsult AS & Sense Norge AS ønsker at du som kunde skal teste og se kva moglegheiter, og resultat Google Ads kan gi.

Lat oss hjelpe ditt firma med å bygge relevans og kvalitet slik at potensialet for din synlegheit er optimal.

Les meir om oss her.