Facebook & Instagram Ads

Facebook & Instagram annonsering har dei siste år hatt ei solid auke. Årsaka er enkel: Facebook- & Instagram annonsering er eit fantastisk verkemiddel for “branding” av di bedrift og annonseringa genererar meir trafikk til di nettside, fleire kundar til din butikk og meir tilstedeværelse og omtale hos dei rette målgruppene for deg og di bedrift!

Vi har lang erfaring innan annonsering og grafisk tilpassing. Vi har også spesialisert oss på å utarbeide annonser som treff dine kundar og bedrifta sine målgrupper.

Kontakt oss gjerne for ein uforpliktande samtale.

På Facebook kan vi definere segment ut i frå:

  • Geografi
  • Alder
  • Kjønn
  • Interesser
  • Plattformer
  • Spesifikke demografier som for eksempel utdanning, bransjer eller sivilstatus.

Facebook er kjend for å vere aktive med å utvide annonsetjenesten sin og tilby nye metodar for bedrifter å annonsere på. Vi  er på hugget når nye moglegheiter kjem på bordet, som medfører at vi sett oss inn i dei raskt, slik at våre kundar kan dra nytte av dette. På Facebook vel ein å betale per klikk (CPC) eller antall tusen visningar (CPM). Kva alternativ du bør velge avhenger av både strategi og målsetnad for kampanjen.

Vi sett saman tekst og bilete, publiserar annonser og har oversikt over resultata kontinuerlig, for best mogleg respons.

Vi kan også hjelpe deg med konkurransar i forbindelse med Facebook. Det er her mange regler å forhalde seg til – og vi hjelp gjerne til med både idé og produksjon av tekstar og banner før vi annonserar konkurransen ut mot målgruppene!

Konkurranser på Facebook er ein eksepsjonelt god metode for å skape engasjement, synlegheit og flere følgarar til di bedrift på Facebook!

Samtidig er det viktig å overhalde Facebook sine reglar og vilkår for konkurranser. Konsekvensane av å ikkje møte disse er ofte strenge.

Vi tilbyr også like tenester for Instagram, Snapchat og andre bedriftsprofilar i Sosiale Medium.