Posts

Vis fram bedrifta di med ein introduksjonsvideo! Vi lagar, klipper og redigerar kortare videoar for bedrifter til bruk i annonsering, presentasjonar og som reklamemateriell.
Eit bilde seier meir enn tusen ord – kan du tenke deg kor mykje informasjon ein kan få av ein video?

  • Presentasjon av bedrifta, utanfrå og inn og gi kundar eit inntrykk av den verkelege arbeidsdagen.
  • Vis fram produksjon, prosjekt, lokaler, tenester og personal.
  • Skap engasjerande videoar og benytt deg av alle annonsemoglegheitene.
  • Enorme potensial for rekkevidde og spredning. Skap eit positivt inntrykk av ditt firma.

Kontakt oss for prisforespørsel og annonseringsmoglegheiter.