Vis fram bedrifta di med ein introduksjonsvideo! Vi lagar, klipper og redigerar kortare videoar for bedrifter til bruk i annonsering, presentasjonar og som reklamemateriell.
Eit bilde seier meir enn tusen ord – kan du tenke deg kor mykje informasjon ein kan få av ein video?

  • Presentasjon av bedrifta, utanfrå og inn og gi kundar eit inntrykk av den verkelege arbeidsdagen.
  • Vis fram produksjon, prosjekt, lokaler, tenester og personal.
  • Skap engasjerande videoar og benytt deg av alle annonsemoglegheitene.
  • Enorme potensial for rekkevidde og spredning. Skap eit positivt inntrykk av ditt firma.

Kontakt oss for prisforespørsel og annonseringsmoglegheiter.

Nå ut til potensielle kundar når dei søker etter bedrifter og tenester som du leverar i Google Søk og i Google sitt søkenettverk. Du betalar kun for resultater, for eksempel når nokon klikkar for å besøke nettstaden din eller ringer til bedrifta di.

Read more