Nå ut til potensielle kundar når dei søker etter bedrifter og tenester som du leverar i Google Søk og i Google sitt søkenettverk. Du betalar kun for resultater, for eksempel når nokon klikkar for å besøke nettstaden din eller ringer til bedrifta di.

Vi hjelper deg med oppsett og drift, samt også å definere målsetning for kampanjen.

Google er staden der folk søker etter ting dei kan finne på, kor de skal reise, og kva dei skal kjøpe. Du kan få vist annonsa di på Google i det nokon ser etter produkter eller tenester som bedrifta di tilbyr. Det spillar inga rolle om kundane ser annonsa di på mobil eller datamaskin, for en betimeleg annonse kan gjere folk om til verdifulle kundar! Som sertifisert Google Partner har vi både kvaliteten og erfaringa som trengs for å sikre deg dei gode resultata.

  • Kostnadseffektiv marknadsføring.
  • Få innsikt i kva søk- og søkefraser som treff dine målgrupper.
  • Treff kundane der dei søker – når dei søker.
  • Oppnå dei resultata som er viktigast for deg og di bedrift.

For spørsmål om annonsemoglegheiter og kanalvalg, kontakt oss for ein uforpliktande samtale og ei “digital befaring”.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *